Overzicht baten en lasten

Baten en lasten

R2021

B2022

B2023

B2024

B2025

B2026

baten en lasten

Sociaal

Lasten

17.170

18.755

16.483

17.037

16.078

16.142

Baten

4.997

5.338

3.548

3.501

3.501

3.501

Sociaal

-12.173

-13.417

-12.935

-13.536

-12.577

-12.641

Ruimte

Lasten

11.054

11.892

11.043

11.662

11.795

12.810

Baten

6.973

8.088

6.603

8.798

8.087

7.963

Ruimte

-4.081

-3.805

-4.440

-2.864

-3.708

-4.847

Gebiedsontwikkeling

Lasten

1.855

2.777

3.487

2.914

2.901

2.703

Baten

1.417

2.525

3.240

2.583

2.833

2.512

Gebiedsontwikkeling

-438

-252

-247

-331

-68

-191

Bedrijfsvoering

Lasten

1.719

1.880

1.888

1.909

1.855

1.936

Baten

213

227

182

305

305

305

Bedrijfsvoering

-1.506

-1.654

-1.706

-1.605

-1.551

-1.632

Algemene dekkingsmiddelen

Lasten

-100

-129

1.230

1.078

1.015

1.399

Baten

24.184

27.185

28.306

28.945

29.277

28.735

Algemene dekkingsmiddelen

24.284

27.314

27.075

27.868

28.262

27.337

Onvoorzien

Lasten

-

25

25

25

25

25

Baten

0

0

0

0

0

0

Onvoorzien

-

-25

-25

-25

-25

-25

Overhead

Lasten

6.501

6.925

8.072

8.552

7.968

8.078

Baten

56

-

-

-

-

-

Overhead

-6.445

-6.925

-8.072

-8.552

-7.968

-8.078

Subtotaal

-358

1.237

-350

955

2.366

-77

reserves

Sociaal

Toevoegingen aan reserves

10

-2

-

-

-

-

Onttrekkingen aan reserves

308

260

334

662

272

299

Sociaal

298

262

334

662

272

299

Ruimte

Toevoegingen aan reserves

862

937

877

877

877

877

Onttrekkingen aan reserves

405

761

862

735

1.289

1.452

Ruimte

-457

-175

-15

-141

412

575

Gebiedsontwikkeling

Toevoegingen aan reserves

92

113

119

150

387

286

Onttrekkingen aan reserves

156

205

149

170

183

198

Gebiedsontwikkeling

64

92

29

20

-204

-88

Bedrijfsvoering

Toevoegingen aan reserves

360

872

210

210

210

210

Onttrekkingen aan reserves

469

828

331

589

88

242

Bedrijfsvoering

109

-43

121

379

-122

32

Algemene dekkingsmiddelen

Toevoegingen aan reserves

0

0

0

0

0

0

Onttrekkingen aan reserves

0

0

0

0

0

0

Algemene dekkingsmiddelen

0

0

0

0

0

0

Onvoorzien

Toevoegingen aan reserves

0

0

0

0

0

0

Onttrekkingen aan reserves

0

0

0

0

0

0

Onvoorzien

0

0

0

0

0

0

Overhead

Toevoegingen aan reserves

0

0

0

0

0

0

Onttrekkingen aan reserves

0

0

0

0

0

0

Overhead

0

0

0

0

0

0

Subtotaal

14

135

469

919

358

819

Saldo

-344

1.372

119

1.874

2.724

742

Stel uw tan:document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden


Volledige pdf