Incidentele baten en lasten

In de begroting 2023 is een aantal incidentele lasten opgenomen. Het grootste bedrag wordt gevormd door de implementatie van de omgevingswet. Daarnaast worden verschillende uitgaven gedekt middels een onttrekking aan één van de daarvoor in het leven geroepen reserves.

Incidentele baten en lasten
bedrag x € 1.000

Begroting
2023

Begroting
2024

Begroting
2025

Begroting
2026

Lasten:

Project verbetering Archief

13

Duurzaamheid

30

Implementatie omgevingswet

102

180

Totaal incidentele lasten

145

180

-

-

Dotatie reserves:

Totaal incidentele dotaties reserves

329

360

597

496

Totaal incidentele lasten

474

540

597

496

Baten:

Totaal incidentele baten

-

-

-

-

Onttrekkingen reserves:

Totaal incidentele onttrekkingen reserves

409

1.035

391

402

Totaal incidentele baten

409

1.035

391

402

Totaal incidentele baten/lasten

-65

496

-206

-94

* Structureel1

Stel uw tan:document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden


Volledige pdf