Financiële positie

In dit onderdeel wordt op hoofdlijnen aandacht besteed aan de financiële positie van de gemeente; zowel voor wat betreft het jaar 2023 als voor de jaren 2024 tot en met 2026.

De begroting 2023 sluit met een positief saldo van € 119.000. De uitkomsten van de (meerjaren)begroting worden in onderstaand overzicht weergegeven waarbij er een splitsing is aangebracht tussen de incidentele en structurele baten en lasten opgenomen in het begrotingssaldo.

Financiële positie

Begroting

2023

2024

2025

2026

Saldo baten en lasten

-350

955

2.366

-77

Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

469

919

358

819

Resultaat volgens begroting

119

1.874

2.724

742

Incidentele baten en lasten

-65

496

-206

-94

Structureel begrotingssaldo

54

2.370

2.518

648

Stel uw tan:document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden


Volledige pdf